Late betalingen voorkomen? 6 tips op een rijtje

Late betalingen

Het leven zou heel wat eenvoudiger zijn, mochten klanten altijd de betaaldeadline naleven. Dat is echter niet altijd het geval. Soms moet u als zelfstandige maanden wachten op een overschrijving. Dat zorgt er jammer genoeg voor dat uw maandelijkse inkomstcijfers niet overeen zullen komen met de gepresteerde inspanning die u die maand geleverd hebt. Wij gingen voor u op zoek naar manieren om dergelijke late betalingen te voorkomen.

1. Creëer een persoonlijke band met uw klanten

Een klant hoeft niet altijd uw beste vriend te zijn, maar het helpt wel. Als u hen regelmatig persoonlijk contacteert en een op maat gemaakte service garandeert, zullen klanten veel gewilliger zijn om snel geld over te maken en late betalingen te vermijden. Een tevreden klant is de beste reclame. Draag daarom uw klanten op handen en zorg ervoor dat het contact aangenaam en relaxed verloopt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat u als zelfstandige niet toegestaan bent een klant op de vinger te tikken indien nodig. Weet alleen dat u met een persoonlijke band meer verzekerd bent van een correce betaling.

2. Stuur uw factuur zo snel mogelijk op

Laat de klant zien dat u er belang aan hecht om de procedure zo snel mogelijk af te handelen. Dat lukt alleen door de factuur zo snel mogelijk op te sturen. Wacht geen maand voor de factuur eindelijk in de brievenbus of inbox van de klant belandt. Anders krijgt die de indruk dat het niet veel uitmaakt tegen wanneer de service die u aangeboden hebt precies betaald moet worden. Het gevolg? Late betalingen.

Let ook op met de manier waarop u de uiterste betaaldatum op de factuur bekendmaakt. Vraag niet naar een betaling binnen de dertig dagen, maar vermeld de exacte uiterste betaaldatum. Maak het de klant zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk.

3. Maak betalen zo makkelijk mogelijk

Klanten houden ervan wanneer ze verschillende betaalmogelijkheden krijgen. Zo kan u bijvoorbeeld bij elk bezoek een mobiele betaalterminal bijhebben. Is dat niet mogelijk, omdat de factuur pas later wordt opgemaakt en de prijs van de service op dat moment nog niet bekend is, dan zijn er nog tal van andere mogelijkheden. Maar ook een simpel roze overschrijvingsformulier doet soms wonderen voor de oudere generatie. Jonge generaties stelt u dan weer vaker tevreden door met QR-codes en mobile banking te werken.

 

4. Ontwikkel een systeem van permanente opvolging

Sommige klanten hebben het iets moeilijker om op het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen, met late betalingen tot gevolg. Dat wil echter niet zeggen dat ze geen vaste klanten kunnen zijn. Om er zeker van te zijn dat ze u blijven opbellen, kan u misschien flexibele voorwaarden opstellen voor wie het nodig heeft. Een systeem van permanente opvolging zorgt ervoor dat u weet welke klant een dergelijke flexibiliteit wel kan gebruiken. Bovendien kweekt het een enorme vertrouwensband tussen u en uw klant, en zo zijn we weer bij punt 1.

Late betalingen

5. Vraag een voorschot en/of beboet laatbetalers

Als u een voorschot vraagt, bent u er zeker van dat u zich over een deel van de inkomsten al geen zorgen meer moet vragen. Geen zin in die administratieve rompslomp? Dan kan u het ook anders spelen. Maak bijvoorbeeld van bij het eerste contact al duidelijk dat late betalingen gestraft zullen worden en een extra som geld bovenop de factuurprijs zullen moeten betalen.

6. Schakel een incassobureau in

Een incassobureau neemt u alle zorgen uit handen. Zij sturen de aanmaningen en rappels en zijn voortdurend bezig met waarschuwende telefoontes. Dat bespaart u heel wat tijd die op een productievere manier in uw zaak kan steken. Bovendien kan u de aanpak van het incassobureau zelf reguleren en heeft u inspraak in de manier waarop uw klanten behandeld worden. Met een incassobureau zijn late betalingen een zorg uit het verleden!

Geef wanbetalers geen kans