No cure, no pay? Hoe gaat een deurwaarder te werk?


Er bestaan heel wat misverstanden over de precieze taakomschrijving van een deurwaarder. Vaak wordt aangenomen dat hij meteen beslag legt op roerende of onroerende goederen, maar dit is pas de allerlaatste stap in een lange procedure die hij doorloopt om facturen alsnog te incasseren.

Stapelen uw onbetaalde facturen zich op of wordt het bedrag aan achterstallige betalingen aanzienlijk hoog? Schakel dan meteen een incassobureau in voor uw debiteurenbeheer. Incassobureaus hanteren het ‘no cure, no pay’ principe. Wenst u echter meteen een beroep te doen op een deurwaarder? Dat kan, maar hieraan zijn onmiddellijke kosten verbonden.

‘No cure, no pay’ en deurwaarders

De Engelse term ‘no cure, no pay‘ betekent letterlijk ‘geen oplossing, geen betaling’. Met dit principe wordt bedoeld dat u de dienstverlener slechts hoeft te betalen wanneer hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht. Wat is het verschil in kostenplaatje tussen een incassobureau en een deurwaarder?

  • Incassobureaus hanteren het ‘no cure, no pay’ principe en dat is goed nieuws! Concreet komt het erop neer dat u een incassobureau pas dient te betalen wanneer uw factuur werd geïncasseerd. Als men er niet in slaagt om uw achterstallige facturen te incasseren, kost u dit volgens de ‘no cure, no pay’ methode niets! Komt u graag meer te weten over de kosten van een incassobureau? Daarover kan u hier verder lezen.
  • Deurwaarders gaan bijzonder efficiënt te werk, maar pakken hun vergoeding anders aan. Wanneer u beslist om een deurwaarder af te sturen op uw debiteuren, gaat dit onmiddellijk gepaard met een kostenplaatje.

Feitelijk komt het erop neer dat het inschakelen van een incassobureau uw bedrijf enkel financiële voordelen oplevert. Bedrijven zullen dus eerst een beroep doen op een incassobureau. Indien de wanbetalers niet toegeven (en het incassobureau niet betaald hoeft te worden), zal pas de grote stap naar een deurwaarder gezet worden.

Hoe gaat een deurwaarder te werk?

Een deurwaarder doorloopt een procedure met als doel een resultaatgerichte minnelijke invordering. Open en duidelijke communicatie is hierbij van groot belang, zodat u steeds op de hoogte blijft van de vorderingen in zijn stappenplan.

  1. Solvabiliteitsonderzoek De solvabiliteit van een bedrijf laat zien in welke mate het bedrijf afhankelijk is van schuldeisers. Deze informatie over uw debiteur is belangrijk voor de deurwaarder: het biedt hem belangrijke inzichten in de financiële gezondheid van het bedrijf.
  2. Plan opstellen In functie van het solvabiliteitsprofiel van uw debiteur zal de deurwaarder een stappenplan opstellen. Hij zal met u de mogelijkheden bespreken, rekening houdend met uw verwachtingen en persoonlijke doelstellingen.
  3. In der minne In een eerste fase zal een deurwaarder uw incassering in der minne trachten te regelen. In deze fase wordt bijzonder veel tijd en energie gestopt, omdat hij absoluut een dagvaarding zal proberen vermijden. De aanpak van deze fase kan erg variëren, maar het komt erop neer dat de deurwaarder non-stop aanmaningen zal sturen, tot uw debiteur overgaat tot betaling.
  4. Afbetalingsplan Indien het voor uw klant onmogelijk is om zijn openstaande factuur te betalen, kan eventueel een afbetalingsplan opgesteld worden. De deurwaarder zal ten allen tijde proberen om het spreidingsplan op zo kort mogelijke termijn vast te leggen, binnen de mogelijkheden van uw debiteur.

Eens het stappenplan werd doorlopen blijft het afwachten of uw debiteur alle betalingen correct zal uitvoeren. De deurwaarder zal gegarandeerd alle communicatie met uw debiteur uitvoeren en blijven opvolgen, tot de schuld wordt vereffend.

Geef wanbetalers geen kans

U vindt het innen van niet betaalde facturen bij debiteuren een dure aangelegenheid? Misschien is een ‘no cure no pay’ incassobureau voor het incasseren van uitstaande vorderingen wel misschien iets voor u. Bij deze formule betaalt u geen opstart- of vaste abonnementskosten, maar betaalt u in functie van het resultaat. Betaalt de wanbetaler zijn schuld,…

Verder lezen

Door de sterke stijging van het aantal wanbetalers nemen steeds meer en meer bedrijven een factoring bedrijf onder de arm. Het is namelijk zeer nadelig voor uw eigen bedrijf als klanten echt té lang wachten om hun facturen te betalen. Op die manier kan u namelijk zelf in de problemen komen en zal u misschien…

Verder lezen

Verkopen is vaak geen probleem, de betaling krijgen daarentegen kan dat wel zijn! In moeilijke economische tijden valt op dat mensen steeds vaker betalingen uitstellen en rekeningen laten opstapelen. Soms gaat het zo ver dat een aankoop na maanden nog steeds onbetaald blijft. Om de betaling alsnog te krijgen, is op dat ogenblik heel wat…

Verder lezen

Wanbetalers zijn effectief een bedreiging voor de financiële gezondheid van een onderneming. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 Belgische bedrijven over kop gaat door slechte betalers. Vlot betalingsverkeer is immers essentieel voor een goede business. Aangezien omzet slechts omzet is wanneer de klant ook werkelijk betaalt. Een incassobureau beschikt over specialisten met gedetailleerde kennis…

Verder lezen