Overheid wil strenger optreden tegen bedrijven die te laat betalen

De regering wil hardhandig optreden tegen bedrijven en overheden die hun schulden niet op tijd of zelfs helemaal niet betalen. Dat steeds meer bedrijven en overheden hun schulden niet op tijd betalen is de eerste oorzaak van vele faillissementen. Verleden jaar werden 35% van de facturen die bedrijven naar bedrijven sturen (zogenaamde B2B-facturen) te laat of zelfs helemaal niet betaald. De federale overheid doet het beter. Daar wordt 81% van de facturen op tijd betaald.

Gemeenschappen en gewesten zitten aan 65% en provincies aan 55%. De federale overheid wil nu een halt toeroepen aan al deze wanbetalers. B2B-schulden en overheidsschulden doen vele bedrijven de nek om.

Overheid tegen wanbetalers

Indien de wet erdoor komt zou elke factuur binnen de 30 dagen betaald moeten worden. Nu is dat nog niet verplicht. Daarna zou er ook een strengere reglementering komen over welke kosten er extra mogen aangerekend worden. Extra hulp voor bedrijven in moeilijkheden is dus steeds meer en meer noodzakelijk. De beste preventie tegen een faillissement is echter hulp van een professional. Een incassobureau bijvoorbeeld kan u perfect helpen bij het terugvorderen van uw openstaande schulden.

De fout die vele bedrijven echter maken is dat ze hun schulden eerst zelf proberen terug te vorderen. Ze wachten tot het echt noodzakelijk is eer ze een samenwerking aangaan met een incassobureau. De beste remedie tegen een faillissement is echter een vaste samenwerking met een incassobureau.