De prijs en wettelijke beperkingen van een incassobureau

Incassokosten worden aangerekend door het incassobureau. Naargelang de werking van het bureau kan dit een vast bedrag of een percentage zijn van de te vereffenen schuld. De incassokosten zijn wettelijk niet bepaald, wel zijn er richtlijnen. Meestal wordt een bedrag van 15% van de schuld gerekend. U dient goed af te wegen met welk incassobureau u in zee gaat.

De kosten die de schuldeiser heeft wanneer hij een incassobureau inschakelt, zijn de buitengerechtelijke kosten. Het is mogelijk dat de schuldeiser deze kosten doorrekent aan de schuldenaar, maar dit enkel indien dit in de overeenkomst of de algemene voorwaarden staat beschreven.

Het is bij wet verboden dat het incassobureau naast deze kosten nog eens administratie- of bureaukosten aanrekent. Deze zitten bij de buitengerechtelijke kosten. Ook de zogenaamde voor-incassokosten (kosten die de schuldeiser heeft gemaakt voor hij beroep deed op het incassobureau) mogen niet nog eens berekent worden wanneer een incassobureau is ingeschakeld.

Wettelijke beperkingen

Vergeet niet dat een incasso bureau wettelijke beperkingen heeft en geen gerechtelijke stappen kan ondernemen. Indien een situatie uit de hand loopt doet u het best beroep op een incasso advocaat.

Enkele voorbeelden:

  • Het is bij wet verboden de schuldenaar een brief te sturen waarvan het duidelijk is dat het om een schuldinvordering gaat. De term ‘onbetaald’ mag bijvoorbeeld niet aanwezig zijn op de enveloppe
  • Er mogen geen vragen opgeworpen worden omtrent inlichtingen bij familieleden of buren van de desbetreffende schuldenaar
  • Tussen 10 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens is het verboden om bij de consument aan huis te gaan of hem op te bellen
  • Het verschuldigde geld eisen in het bijzijn van een derde is verboden
  • Meer informatie hierover vindt u onder de rubriek wetgeving incassobureaus.

De regering wil hardhandig optreden tegen bedrijven en overheden die hun schulden niet op tijd of zelfs helemaal niet betalen. Dat steeds meer bedrijven en overheden hun schulden niet op tijd betalen is de eerste oorzaak van vele faillissementen. Verleden jaar werden 35% van de facturen die bedrijven naar bedrijven sturen (zogenaamde B2B-facturen) te laat…

Verder lezen