Dwangbevel: procedures en kosten

Als u niet op tijd een rekening of belasting betaalt, krijgt u een aanmaning op gestuurd van de overheid of RSZ. Voldoet u vervolgens niet aan de aanmaning, dan krijgt u een ingebrekestelling, waarna een dwangbevel volgt.

Wat is een dwangbevel?

Een dwangbevel krijgt u per post, maar een dwangbevel van een deurwaarder is ook mogelijk. De overheid kan met behulp van een bevel u verplichten binnen twee dagen uw schuld te betalen.

Als u dat niet kan, dan heeft de overheid het recht beslag te leggen op loon, eigendommen of spaargeld. Bij het totale schuldbedrag komen ook de gemaakte kosten voor de aanmaningen, ingebrekestelling en dwangbevel.

Deze extra kosten bij een bevel kunnen hoog oplopen. Als het gaat om een belastingschuld van onder de € 90, dan zijn de betekeningskosten € 40. Is uw schuld hoger dan € 90, dan betaalt u € 40 betekeniskosten voor de eerste € 45 belastingschuld en vervolgens € 3 voor iedere € 45 die erbij komt, tot het volledige bedrag is bereikt.

Wat is een dwangbevel?

Hoe verloopt de procedure bij dwangbevel?

Voordat u daadwerkelijk een bevel ontvangt, zult u eerst een aantal aanmaningen krijgen voor een niet betaalde belasting. Vervolgens is de RSZ verplicht u een ingebrekestelling te sturen. Deze ingebrekestelling moet voldoen aan een aantal zaken.

  • Zo moet het de mogelijkheden opsommen voor het alsnog voldoen van het schuldbedrag, in de vorm van bijvoorbeeld betalingstermijnen.
  • Ook moet het de schuldenaar de mogelijkheid geven de schuldvordering te betwisten. De schuldenaar krijgt hiervoor een maand de tijd.
  • Als hier niet op wordt ingegaan, dan is RSZ genoodzaakt een schriftelijk bevel op te sturen.
  • Als er vervolgens opnieuw geen actie wordt ondernomen na het ontvangen van het bevel, dan is de deurwaarder gemachtigd om beslag te leggen op eigendommen van de schuldenaar. Hierbij kan het gaan om zowel spullen van waarde in een woning, salaris bij de werkgever of eventuele spaartegoeden.

Verzet tegen dwangbevel

Een schuldenaar heeft meerdere mogelijkheden verzet aan te tekenen tegen een bevel. Dat kan op de eerste plaats via een dagvaarding van de RSZ voor de arbeidsrechtbank.

Op de tweede plaats kan dat via een verzoekschrift op tegenspraak. Na de dagtekening van een bevel heeft u een maand de tijd voor het aantekenen van verzet. Aan het uitvaarden van een bevel komt geen rechter te pas. Daarom is in de wet bepaald dat er mogelijkheid is tot verzet.

Toch gaat het bij de procedure van het behandelen van het verzet alleen om de vraag of het bevel terecht is uitgevaardigd. Het gaat er dus niet om of de hoogte van het verschuldigde bedrag terecht is of niet.

Als iemand hiervoor specifiek verzet wil aantekenen, moet dat eerder gebeuren. De rechter die het verzet tegen het bevel behandelt, neemt het wel mee in de vraag of het bevel rechtmatig is opgelegd.

Dwangbevel kosten

Het krijgen van een bevel neemt extra kosten met zich mee. Op het moment dat u een bevel krijgt, gaat het dus niet meer om het oorspronkelijke bedrag dat u moest betalen. Het is flink omhoog gegaan door de extra kosten die zowel de aanmaning, ingebrekestelling en het uiteindelijke bevel met zich meebrengen.

De hoogte van de kosten hangt af van de hoogte van uw schuld. Zoals u hierboven al kon lezen, is dat voor een oorspronkelijke schuld van onder de € 90 extra kosten van € 40 gelden. Een schuld van boven de € 90 zorgt voor behoorlijk veel extra kosten. U betaalt € 40 voor de eerste € 45 en daar komt € 3 bij voor iedere volgende € 45 .

Deurwaarderskosten

Als u een bevel krijgt opgelegd, zal er een deurwaarder aan uw huis komen om het bevel aan u over te dragen en om een inventaris te maken van waar zoal beslag op kan worden gelegd. Een deurwaarder brengt kosten met zich mee.

Deze deurwaarder kosten zijn wettelijk vastgelegd, aangezien een deurwaarder bevoegdheden heeft gekregen van de wetgever. Het tarief wat wordt aangehouden wordt jaarlijks bekeken. Doordat het tarief wettelijk is vastgelegd, is het niet mogelijk dat een deurwaarder meer rekent dan het toegestane bedrag.

Dwangbevel niet kunnen betalen?

Als u het bevel niet kunt betalen, zijn er meerdere mogelijkheden. Aan de ene kant, en vooral als er geen medewerking is van de schuldenaar, zal er door de deurwaarder beslag worden gelegd op waardevolle spullen, bankrekeningen of salaris.

Dit wordt de tenuitvoerlegging van het bevel genoemd. Dit kan direct gebeuren en de deurwaarder hoeft niet eerst naar de rechter. Als er wel medewerking is van de schuldenaar, dan kan worden gekozen voor de mogelijkheid de betaling te voldoen met behulp van afbetalingstermijnen. Dit kan gedurende één maand na de betekenisdatum. De ingebrekestelling die wordt verstuurd vóór het versturen van het bevel geeft ook de mogelijkheden aan voor het aanvragen van betalingstermijnen.

Als laatste is er nog een andere optie als u het bevel niet kunt betalen. Het RSZ adviseert bij het niet kunnen betalen van schulden te kiezen voor de minnelijke weg. Dit is een traject waarin schulden worden gezuiverd en daarbij wordt een afbetalingsplan opgezet.

Afbetalingsplan

Als u financiële problemen heeft en een bevel krijgt, kunt u in aanmerking komen voor een afbetalingsplan. U kunt hierbij kiezen voor de minnelijke weg waarbij een derde partij uw financiën beheert en maandelijks een bedrag van de totale schuld betaalt. Uzelf krijgt daarbij ook een maandelijkse bijdrage om boodschappen te kunnen doen.

Het uiteindelijke doel is het saneren van de schuld. Als u liever zelf uw financiën blijft beheren, dan kunt u zelf een afbetalingsplan aanvragen. De schuldeiser moet hiermee akkoord gaan. Houdt daarbij rekening dat vaak de rente over een schuld oploopt.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Offerte aanvraag
1*. Wat is het totale bedrag van al uw openstaande facturen?
2. Beschrijf uw project
3. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Top!
Voer een geldige bedrijfsnaam in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.