Gerechtsdeurwaarder

Als u een eigen bedrijf hebt, dan kan het al eens voorvallen dat u met wanbetaling te maken krijgt. Dat is natuurlijk geen prettige situatie, maar gelukkig zijn er oplossingen. Zo kunt u altijd de hulp van een deurwaarder inschakelen. Hieronder ontdekt u er meer over!

Wat zijn de bevoegdheden van een gerechtsdeurwaarderskantoor?

Al u zelfstandige bent, dan is het handig om te weten wat een gerechtsdeurwaarderskantoor precies voor u kan betekenen. Hoewel u het contact met een gerechtsdeurwaarder waarschijnlijk het liefst zult vermijden, is het soms toch nodig om er een in te schakelen. Dit kan een deurwaarder voor u betekenen:

  • Wanneer u te maken krijgt met klanten die niet tijdig betalen, dan kunt u eerst beroep doen op een incassobureau. Het is namelijk beter om eerst ten rade te gaan bij een incassobureau, dit is de logische eerste stap.
  • Wanneer u een incassobureau inschakelt, dan zal deze een betalingslimiet vaststellen voor de wanbetaler. Als de wanbetaler dan nog niet tijdig betaald, worden er boetes opgelegd. Meer kan een incassobureau niet doen. Hetgeen een incassobureau doet, valt onder de minnelijke schikking.
  • Incassobureaus werken vaak nauw samen met gerechtsdeurwaarders. In het geval dat betaling nog steeds uitblijft, kan er worden overgegaan naar inbeslagname van goederen of het ontruimen van een woning. Deze bevoegdheid is enkel voor gerechtsdeurwaarders.

Wanneer een deurwaarder ingeschakeld wordt, zal hij een dagvaarding overhandigen aan de wanbetaler. Daarvoor wordt een exploot gebruikt.

Een exploot is een akte waarin het officieel overhandigen van een dagvaarding wordt opgetekend. Deze akte is belangrijk als bewijs dat de gedaagde op de hoogte is van de dagvaarding. De akte wordt immers altijd persoonlijk overhandigd. Het kan dus niet kwijtraken in de post en geeft de gedaagde de kans om zich voor te bereiden op het proces.

Na de dagvaarding volgt er een vonnis. Dit vonnis moet ten uitvoer worden gebracht, daarvoor zorgt de deurwaarder. Hij zorgt ervoor dat boetes worden geïnd. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, mag hij een aantal dingen doen:

  • Beslag leggen: de deurwaarder mag goederen en inboedelstukken in beslag nemen, zodat aan de betaling kan worden voldaan. Deze beslaglegging moet steeds op een uiterst correcte manier ten uitvoer worden gebracht. Een deurwaarder zal dit ook niet als eerste stap uitvoeren, er wordt eerst een dwangsom geïnt.
  • Ontruimen: daarnaast kan een deurwaarder ook woningen en bedrijfspanden ontruimen. Ook dit gebeurt niet als eerste stap.
  • Dwangsom innen: de deurwaarder kan ook de dwangsom innen. Dat is in vele gevallen een eerste keuze.
  • Civiele gijzeling: wanneer de deurwaarder een dwangsom wilt innen, maar de wanbetaler nog steeds niet betaald, dan kan er worden overgegaan tot een civiele gijzeling. Dit is de strengste maatregel en wordt niet zomaar meteen uitgevoerd. Een civiele gijzeling wilt zeggen dat de persoon wordt opgesloten. Een deurwaarder kan dit enkel doen, wanneer dit gemachtigd is door een rechter.

Wat mag een deurwaarder niet in beslag nemen?

De gerechtsdeurwaarder is dus bevoegd om beslag te leggen. Maar waarop kan hij dan beslag leggen? Wat er in beslag genomen wordt, kan erg variërend zijn. De bedoeling hiervan is dat alle in beslag genomen goederen de waarde hebben van de achterliggende som.

In vele gevallen worden er meubels, auto’s, televisies en dergelijke in beslag genomen, maar er kan ook voor loonbeslag gekozen worden. Bij de inbeslagname van spullen, kunnen dit ook de spullen zijn van een inwonende, die niets met de wanbetaling te maken heeft. Bepaalde zaken kunnen echter niet in beslag genomen worden. Ontdek in dit artikel wat een deurwaarder niet in beslag mag nemen.

Zo mag een deurwaarder geen goederen in beslag nemen die noodzakelijk zijn voor het leiden van een normaal leven, dat zijn spullen zoals een bed, een tafel, stoelen en een koelkast. Ook schoolmateriaal van de kinderen mogen niet meegenomen worden. De spullen die wel in beslag werden genomen, worden verkocht en met die opbrengst wordt de schuldeiser betaald. Het is de rechter die beslist welke maatregel er volgt en welke bevoegdheid de deurwaarder precies moet uitvoeren.

Wilt u als schuldeiser beslag laten leggen op de goederen van de wanbetaler? Dan moet u eerst een vonnis van de rechter hebben of een ander document met dezelfde kracht.

Wat doet de gerechtsdeurwaarder bij een dwangbevel?

Als een deurwaarder een dwangsom opeist, dan komt dit dwangbevel namens de overheid. De deurwaarder voert dit uit en dwingt de wanbetaler om een geldsom te betalen. De wanbetaler wordt eerst aangemaand en moet de kans gekregen hebben om eventuele bezwaren te formuleren.

Indien de wanbetaler de dwangsom niet betaald op de opgelegde datum, dan mag de deurwaarder elke vorm van beslaglegging doen ten laste van de wanbetaler. Hij gaat dan beslag leggen op persoonlijke bezittingen. Dit kunnen goederen zijn, maar in sommige gevallen kan het ook gaan over beslaglegging van het loon of de uitkering van de wanbetaler.

Geef wanbetalers geen kans

Wat zijn de kosten van een gerechtsdeurwaarder?

De kosten van een gerechtsdeurwaarder worden vastgelegd via een wettelijk tarief. Dit tarief werd voor burgerlijke en handelszaken vastgelegd bij het Koninklijk Besluit van 30 november 1976 en wordt jaarlijks geïndexeerd. De gerechtsdeurwaarder moet zich dus aan dit tarief houden.

Voor zijn residuaire bevoegdheden bestaat er echter geen wettelijk tarief. De vergoedingen voor deze dienstverlening mag hij dus zelf bepalen. In vele gevallen hoeft u echter niets te betalen. De kosten van een deurwaarder worden verhaald bij de debiteur.

Hetzelfde geldt voor de kosten voor een incassobureau. Dit is echter geen garantie. Als de debiteur niet in staat is om de kosten te voldoen, dan moet u zelf al deze kosten betalen.

Wanneer u toch moet betalen, dan dient u rekening te houden met de extra btw kosten die erbij komen kijken. Een deurwaarder in België is namelijk onderworpen aan de btw-wetgeving, waardoor u btw moet betalen op zijn ereloon en de kosten.

Wanneer deurwaarder inschakelen?

Wanneer een deurwaarder inschakelen? Vanaf het moment dat u te maken krijgt met een klant die niet wil of kan betalen en dit erg lang aansleept of wanneer het gaar over aanzienlijke bedragen, is het aangeraden om een deurwaarder in te schakelen.

Dit gaat natuurlijk niet zomaar in één, twee, drie. Er wordt meestal eerst geprobeerd om de invorderingen in der minne te regelen. Dat is zowel voor u, als voor de wanbetaler de snelste en makkelijkste oplossing. Wanneer er geen minnelijke schikking kan getroffen wordt, dan treedt de gerechtelijke fase in.

Een deurwaarder heeft nog een heel andere functie, naast de inning van achterstallige betalingen kan hij een proces-verbaal opstellen van vaststelling. Dat is bijvoorbeeld nodig bij de inventaris van een inboedel, de vaststelling van uitvoering van bouwwerken, enzovoort.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Wat is het totale bedrag van al uw openstaande facturen?
2*. Hoe lang staat de meerderheid van uw onbetaalde facturen reeds open?
3*. Hoeveel onbetaalde facturen heeft u?
4*. Werkt u al met een incassobureau of andere incasso?
5. Beschrijving van uw project
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Top!
Voer een geldige bedrijfsnaam in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Op zoek naar een gerechtsdeurwaarder uit de buurt?

Wij brengen u in contact met de beste gerechtsdeurwaarders uit uw regio. Zij nemen het volledige proces van u over, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten. Selecteer uw regio en vind de ideale gerechtsdeurwaarder voor uw probleem.

Antwerpen Waals-Brabant BXL Henegouwen Luik Limburg Luxemburg Namen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen