Buitenlandse schuld innen? Dit zegt de Europese wetgeving!

Het innen van een buitenlandse schuld is geen evidentie. De Europese Unie heeft daarom een verordening ontworpen om het terugvorderen van schulden binnen de Europese Unie makkelijker te maken. Sinds 2008 is deze verordering van toepassing (verordering van het Europees parelement en de raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure). Concreet is het sinds dan goedkoper om grensoverschrijdend schulden terug te vorderen. Het geheel wordt versneld en goedkoper gemaakt. Voor de schuldeiser is dit ook een stevigere positie.

Buitenlandse schuld

De betalingsbevelprocedure is van toepassing op burgerlijke en handelszaken (dus zowel voor internationale B2B als internationale B2C schulden) in grensoverschrijdende geschillen. Minstens één van de partijen moet zijn woonplaats hebben in de Europese Unie. De enige lidstaat die niet meedoet in dit besluit is Denemarken.

Hoe kan ik een Europees betalingsbevel aanvragen?

In principe is het dus mogelijk om, via de Europese overheid, een betalingsbevel te laten uitvoeren op een openstaande schuld in het buitenland. Om dit te doen moet je een verzoek voor een Europees betalingsbevel indienen bij de Europese overheid. Belangrijk is dat u op dit punt een volledige aanvraag indient. Indien uw aanvraag tot Europees betalingsbevel niet volledig is zal uw aanvraag niet verwerkt worden.

In sommige gevallen vult de Europese overheid zelf uw aanvraag verder aan. Indien u het met deze wijziging akkoord bent, of indien uw aanvraag volledig was wordt deze onderzocht.

De uitvaardiging van het betalingsbevel

Maar hoe werkt dat nu? Zo’n Europees betalingsbevel? Indien de aanvraag goedgekeurd wordt zal het Europese gerecht binnen de dertig dagen een betalingsbevel uitvoeren. De uitvoering van het geheel is dan weer afhankelijk van het rechtssysteem in het land van de wanbetaler.